Na de zware jaren voor de vastgoedmarkt, van 2008 tot en met 2014, hebben we vanaf 2015 een structurele opleving zien ontstaan. Vanaf 2016 hebben...

Na de zware jaren voor de vastgoedmarkt, van 2008 tot en met 2014, hebben we vanaf 2015 een structurele opleving zien ontstaan.
Vanaf 2016 hebben we een versnelling en verbetering gezien van de vastgoedmarkt. Met name het beleggen in woningen is nog steeds actueel, gezien het lage risicoprofiel (leegstand) en de courantheid.De rendementen met nieuwe aankopen voor woningen staan wel onder druk door de hoge aankoop prijzen. Vanaf 2017 is er een voortdurende versnelling gekomen naar de vraag van stabiel verhuurd vastgoed. Zowel professionele als particuliere beleggers hebben de weg naar goed gehuurd vastgoed terecht gevonden.
Door de hoge vraag van eindbeleggers naar woningen ten behoeve verhuur en de daarbij hogere prijzen die betaald worden zal het rendement relatief laag zijn maar wel structureel.
Desondanks is de verwachting dat deze markt stabiel blijft en risico mijdende belegging.

Onze persoonlijke mening is dat beleggen in commercieel vastgoed weer alle aandacht verdiend en nog steeds ondergewaardeerd is. Hier kan gedacht worden aan kantoren en bedrijfshallen en zelfs ook winkels, mits deze objecten in de juiste regio's en op de juiste locaties en tegen reële waardes verhuurd zijn. Blijvend ondergewaardeerde zijn de beleggingen met mooie horeca als huurder/exploitant. Het blijft vreemd dat banken hier zo afhoudend zijn met financieren daar alle lagen van de bevolking op allerlei niveaus horeca bezoekt en de branche zwaar ontwikkeld en volwassen is geworden .. Courantheid is het sleutelwoord.

Beleggen in vastgoed is voor de komende jaren, mede gezien de lage rente, een prima investering.

2019 en 2020 beloven goede jaren voor het vastgoed te worden.